Omfogning

Ta hand om din fasad – investera i en omfogning

Husfasaden kan berätta mycket om hur fastigheten mår på insidan.

När du upptäcker synliga sprickor så bör du se det som en tydlig varningssignal. En fasad som är sliten kan börja läcka in fukt och det kan leda till stora skador. Dessa skador hade troligtvis kunnat förhindras om de upptäckts och åtgärdats tidigt. Om du bor i ett hus av tegel så ska du vara uppmärksam på eventuella förändringar och inte ignorera fog som skadats.

Vid en omfogning så försöker vi alltid att ta tillvara på de detaljer som gör din fastighet karaktäristisk. Samtidigt ser vi till att slutresultatet ska hålla länge. Vi tar bort en del av den gamla fogen och fyller i med ny fog. När omfogning utförs är vi naturligtvis måna om att alltid använda bruk som motsvarar det ursprungliga när det gäller hållfasthet och andra egenskaper.

Vill du vet mer om hur vi kan hjälpa just dig med omfogning? Kontakta oss gärna så diskuterar vi gärna ditt specifika behov av omfogning.


Omfogad fasad som återfått sin forna glans och är nu underhållsfri för många år framöver.